เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ

เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ

เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ

Write By: administrator
Published In: เภสัชกรรมจีน
Created Date: 2013-03-09
Hits: 1714
Comment: 0

เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ (Traditional Chinese Medicine; TCM)

ตำรับยาจีนโบราณเป็นศิลปะ,วิทยาการในการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกาย, ป้องกัน, ลดอาการ, และ รักษาโรค โดยเน้นความสำคัญไปที่การรักษาสมดุลย์ภายในร่างกาย ในกรณีที่สมดุลย์ที่สำคัญเสียไปจะทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายตามด้วยการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และการใช้สมุนไพรหลายชนิดในการสร้างสมดุลย์ของร่างกายขึ้นใหม่ จะเป็นวิธีการรักษาโรคตามตำรับยาจีนโบราณ โดยความเป็นจริงแล้ว การรักษาตามตำรับยาจีนโบราณมีความได้เปรียบ ที่สามารถใช้รักษาโรคร้ายบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน 


ระบบการรักษาแบบธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้มีการใช้ยาสมุนไพรจีนในการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายมาหลายร้อยปีแล้ว ความรู้ของชาวจีนในเรื่องการใช้สมุนไพรมีตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้ว และมีการรวบรวมไว้เป็นตำราสรรพคุณทางยาของสมุนไพรจีนโดย Shen Nung ยาสมุนไพรจีนจะมีการใช้ทั้งดอก, เมล็ด, ผล, ใบ, กิ่งก้าน, ราก, เปลือกไม้, แร่ธาตุ, และชิ้นส่วนของสัตว์โดยสมุนไพรเหล่านี้ได้จากพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศจีน (การใช้สมุนไพรที่ไม่ได้ปลูกในประเทศจีน อาจให้ผลที่ด้อยลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่สมุนไพรนั้นเติบโต มีความแตกต่างกัน)

ยาที่เหมาะสมกับทุกคน สาเหตุที่ยาสมุนไพรจีนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากการที่ยาสมุนไพรจีนให้ความสำคัญในวิธีการรักษาโดยการป้องกันการเกิดโรค และยาสมุนไพรจีนยังออกฤทธิ์รุนแรงน้อยกว่าและมีความปลอดภัย สูงกว่ายาแผนปัจจุบันที่ได้จากสารเคมี นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาสมุนไพรจีนในการลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกด้วย 


ยาสมุนไพรสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้มแข็งขึ้น ในขณะที่ยาปฏิชีวนะกลับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง สมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ในตำรับยาจีนมีการใช้คุณลักษณะหลายอย่างของสมุนไพรหลายชนิดในการบำบัดโรค และแก้ไขการแปรปรวนของ หยิน และ หยาง ( ได้อธิบายไว้ด้านล่าง) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคและทำให้ร่างกายแข็งแรง คุณลักษณะดังกล่าวได้แก่คุณสมบัติของสมุนไพรเหล่านั้น, รสชาติ, ส่งผลกับอวัยวะใด, ประโยชน์ที่หนุนเสริม, ประโยชน์ที่ยับยั้ง, การลอยตัว, การจมตัว เป็นต้น


ตำรับยาสมุนไพรจีนสมัยราชวงศ์หมิง 

ซึ่งบันทึกโดยหลี่ซือเจิน (Li Shi Zhen) 李时珍

Tags: prestashop

Leave A Comment