การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

Write By: administrator
Published In: การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน
Created Date: 2016-05-11
Hits: 751
Comment: 0

สมุนไพรจีนจะมีการจัดแบ่งประเภทโดยใช้คุณลักษณะได้ 4 แบบ ได้แก่

    1. การจัดแบ่งตามคุณสมบัติ สามารถแบ่งสมุนไพรออกได้ 4 ประเภท คือ

            สมุนไพรเย็นจัด คือ สมุนไพรที่ให้ความเย็นกับร่างกายมาก 

            สมุนไพรเย็น คือ สมุนไพรที่ให้ความเย็นกับร่างกาย

            สมุนไพรร้อน คือ สมุนไพรที่ให้ความร้อนกับร่างกาย 

            สมุนไพรร้อนจัด คือ สมุนไพรที่ให้ความร้อนกับร่างกายมาก 

            สมุนไพรเย็นจัดและสมุนไพรเย็น จะใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกิดจากความร้อนภายในร่างกาย เช่น รักษาอาการมีไข้, กระหายน้ำ, ท้องผูก, ระคายคอ เป็นต้น ในทางกลับกัน

            สมุนไพรร้อนและสมุนไพรร้อน จัดจะใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกิดจากความเย็นภายในร่างกาย เช่น อาการมือเท้าเย็น, ผิวซีด, ท้องร่วง เป็นต้น

    2. การจัดแบ่งตามรสชาติของสมุนไพร คือ ฉุน, หวาน, เปรี้ยว, ขม, เค็ม, จืด, หรือ เฝื่อน สมุนไพรที่มีรสชาติเหมือนกันจะออกฤทธิ์คล้ายกัน 

    3. การจัดแบ่งตามที่ส่งผลกับอวัยวะใดในร่างกาย เช่นส่งผลกับไต, ตับ เป็นต้น

    4. การจัดแบ่งตามฤทธิ์ที่ส่งผลกับร่างกาย เช่นออกฤทธิ์หนุนเสริม, ยับยั้ง, คลาย, กด เป็นต้น

Tags:

Leave A Comment