แวมป์ V.A.M.P. อาหารเสริม

แวมป์ V.A.M.P. อาหารเสริม

แวมป์ V.A.M.P. อาหารเสริม

Write By: administrator
Published In: แวมป์
Created Date: 2016-05-11
Hits: 1240
Comment: 0

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V.A.M.P.

เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่นำเอาตำรับยาสมุนไพรจีนมาพัฒนาโดยใช้วิทยาการ และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการยกระดับการฟื้นฟูรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจาก การเสื่อมประสิทธิภาพของไต เช่น อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย, อาการหลั่งเร็ว, อาการวิตกกังวลในสมรรถภาพทางเพศ, อาการ นอนไม่หลับ, อาการความจำเสื่อม, และ อาการร่างกายอ่อนเพลีย เป็นต้น คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือให้ผลเร็ว, ไม่พึ่งพายาอื่น, ไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นพิษกับร่างกายV.A.M.P หรือ (Vacuum Activated Medical Product) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลจีน เพื่อแปรรูปยาสมุนไพรจีน มาใช้บริโภคได้ง่ายขึ้นและให้ประสิทธิภาพสูง โดยยังคงจุดเด่นต่าง ๆ ของตำหรับยาจีนไว้ 

VAMP เป็นการเอาสมุนไพรจีนตามตำหรับยาจีน ไปอบแห้งแล้วนำมาบดรวมกัน จากนั้นจึงทำการกระตุ้นตัวยา โดยใช้กรรมวิธี ใช้ความร้อนต่ำภายใต้สูญญากาศ เมื่อนำมาบรรจุลงแคปซูล และบริโภคเข้าสู่ร่างกาย ความร้อนในร่างกายที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จะทำให้ตัวยาเกิดการแตกตัว และร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ทันที ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับยาสมุนไพรจีน 


สรรพคุณ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V.A.M.P. จะให้สารอาหารเพื่อบำรุงตับและไต และกระตุ้นการทำงานของตับและไตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในช่วงเวลาสั้น ทำให้ระบบของเหลวในร่างกายมีความสมดุล และมีการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในเลือด เนื่องจาก ตับและไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวพันกับระบบควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (Sacral Erection Center) โดยมีหน้าที่ผลิตสารไนตริกอ็อกไซด์ (Nitric Oxide) และวาโซแอกทีฟโพลีเพ็พไทด์ (Vasoactive Polypeptide) เพื่อส่งตามต่อมไร้ท่อไปที่อัณฑะทำให้เกิดการปล่อยสาร Cyclic GMP เพื่อทำให้องคชาติแข็งตัว ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V.A.M.P. จึงช่วยแก้ปัญหาการไม่แข็งตัวหรือการแข็งตัวไม่เต็มที่ของอวัยวะเพศชายได้ ทำให้เกิดความพึงพอใจและความสุขในกิจกรรมทางเพศเพิ่มขี้น


รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร V.A.M.P

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แวมป์ เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่นำเอาตำรับยาสมุนไพรจีนสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งบันทึกโดย หลี่ซือเจิน (Li Shi Zhen) มาพัฒนาโดยใช้วิทยาการและเทตโนโลยีในการผลิตยาสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของมหาวิทยาลัยแพทย์ของเมืองอานฮุย (Anhui University of Medical Science) กับวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรจีนของเมืองอานฮุย (Anhui College of Traditional Chinese Medicine) โดยการนำเอาสมุนไพรตามตำรับยาดังกล่าวที่ผ่านการอบแห้งแล้ว มาบดรวมกันและผ่านกรรมวิธีกระตุ้นตัวยาด้วยความร้อนต่ำภายใต้สูญญากาศ (Vacuum Activated Process); (Patent No. 93110533.1) เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย ความร้อนในร่างกายจะทำให้ตัวยาเกิดการแตกตัวและและดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ทันที 


ผลิตภัณฑ์นี้ได้มีการทดสอบใช้ในคนไข้ (Clinical Trials) กว่า 3,000 รายในโรงพยาบาล 3 แห่งในเมืองอานฮุย พบว่า 93% ของคนไข้ได้รับการฟื้นฟูรักษาปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการเสื่อมประสิทธิภาพของไต เช่น อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย, อาการหลั่งเร็ว, อาการวิตกกังวลในสมรรถภาพทางเพศ, อาการ นอนไม่หลับ, อาการความจำเสื่อม, และ อาการร่างกายอ่อนเพลีย เป็นต้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V.A.M.P. จึงถือเป็นการยกระดับการใช้สมุนไพรจีนในรูป อาหาร และ ยา โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือให้ผลเร็ว, ไม่พึ่งพายาอื่น, ไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นพิษกับร่างกาย


ส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V.A.M.P. ประกอบด้วย :โสมคน (Ginseng ; Renshen) 

สรรพคุณ  : การปรับความดันโลหิต, ปรับระดับน้ำตาลในเลือด, กระตุ้นการทำงานของระบบเมตาโบริซึ่ม ของร่างกาย, ปรับระดับพลังงานในร่างกาย, ลดความเครียดและปรับสภาพจิตใจ


Cistanche (Rou Cong Rong)

สรรพคุณ : การบำรุงเลือด, ลดความดันเลือด, ฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบ ขับถ่ายของเสียในร่างกาย, บำรุงไตโหงวบี่จี้ Schisandra Fruit (Wuweizi) 

สรรพคุณ : บำรุงปอด, บำรุงไต, และเสริมสร้างความแข็งแรง ของหัวใจ, กระตุ้นการทำงานของระบบ ของเหลวในร่างกายเก๋ากี้ (Chinese Wolfberry Fruit ; Gouqi) 

สรรพคุณ : : เสริมสร้างความแข็งแรงของไต ให้ผลิตสารที่จำเป็นในการทำงาน ของร่างกาย, บำรุงตับ, บำรุงตา, และทำให้ปอดแข็งแรงEpimedium (Ying Yang Huo) 

สรรพคุณ : ในการกระตุ้นการสร้าง ฮอร์โมนเพศชาย, สร้างความแข็งแรงให้ต่อม ลูกหมากและถุงเก็บอสุจิ, ขยายหลอดเลือดนำไปสู่การ ลดความดันโลหิตSemen Cuscutae (Tu si zi) 

สรรพคุณ : การกระตุ้นการทำงานและ สร้างความแข็งแรงให้ไตให้มี ประสิทธิภาพการทำงานที่สนับสนุน ในด้านสมรรถภาพทางเพศ, บำรุงตับ, บำรุงสายตา, กำจัดเชื้อโรคทางเดินอาหาร


ลำไยแห้ง (Longan aril ; Longyanrou) 

สรรพคุณ : การบำรุงเลือด, บำรุงหัวใจ, บำรุงม้าม, บำรุงได

Tags:

Leave A Comment