Latest Blogs

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

หลักการของความเหมาะสมเป็นหัวใจของแพทย์แผนจีน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพร่างกาย ในการหาความเหมาะสมทางแพทย์แผนจีนจะอยู่บนพื้นฐานของ “ทฤษฎีจักรวาลของหยินและ หยาง” โดยหยิน และ หยางจะเป็นตัวแทนของ เพศชาย และ เพศหญิง, กลางวัน และ กลางคืน, ร้อน และ เย็น, ภายนอก และ ภายใน, เป็นต้น. สำหรับชาวจีนแล้ว ร่างกายคือจักรวาลของกลไกขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อขาดความสมดุลย์จะทำให้เกิดการอ่อนแอและเป็นโรค ชาวจีนเชื่อว่าสามารถปรับหยิน และหยางให้สมดุลย์ได้โดยการเสริมส่วนที่ขาดหายไปด้วยอาหารและยาสมุนไพร ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการดูแลรักษาสุขภาพตามทฤษฎีหยินและหยาง คือการควบคุมการรับประทานอาหารในฤดูกาลต่างๆ กล่าวคือ ในฤดูร้อนให้เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ความเย็นแก่หยิน ในขณะที่ฤดูหนาวให้เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ความร้อนแก่หยาง

การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

สมุนไพรจีนจะมีการจัดแบ่งประเภทโดยใช้คุณลักษณะได้ 4 แบบ ได้แก่

    1. การจัดแบ่งตามคุณสมบัติ สามารถแบ่งสมุนไพรออกได้ 4 ประเภท คือ

            สมุนไพรเย็นจัด คือ สมุนไพรที่ให้ความเย็นกับร่างกายมาก 

            สมุนไพรเย็น คือ สมุนไพรที่ให้ความเย็นกับร่างกาย

ประวัติหลี่ซือเจิน

ประวัติหลี่ซือเจิน

หลี่ซือเจิน เกิดเมื่อ ปี 1518 ในช่วงราชวงศ์หมิง ของจีน และเสียชีวิตใน ปี 1593 อายุ 74ปี

เกิดในตระกูลที่สืบทอดอาชีพหมอมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ตัวเขาเองตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีต่อไป แต่ในสมัยนั้นอาชีพหมอตกต่ำและพวกข้าราชการก็มักมารังแกอยู่เสมอ ทำให้พ่อของหลี่ซือเจินให้ลูกไปสอบเป็นข้าราชการเผื่อความเป็นอยู่จะดีขึ้น หลี่ซือเจินแม้จะชอบทางด้านรักษาคนแต่ไม่กล้าขัดใจพ่อ จึงเดินทางไปสอบเข้ารับราชการ อายุ18 สอบได้ซิ่วไฉ (การสอบในระบบเคอจวี่ 科举 ที่หลี่ซือเจินสอบเป็นระดับเยวี่ยนซื่อ (院试) ซึ่งต่ำสุดผู้สอบผ่านจะได้รับราชการในระดับอำเภอ ลำดับต่อมาเป็นการสอบในระดับมณฑล เรียกว่า เซียงซื่อ (乡试) หากสอบผ่านระดับนี้ได้จะได้เป็น จวี่เหริน 举人ซึ่งมีสิทธ์สอบในระดับสามซึ่งเป็นการสอบหน้าพระที่นั่งเรียกว่า เตี้ยนซื่อ (殿试) คนที่สอบได้ระดับนี้จะเรียกว่า จิ้นสือ(进士) ซึ่งมีตำแหน่งคนที่สอบได้ที่ 1 เรียกว่าจ้วงหยวน(状元 จอหงวน) ที่ 2 เรียกว่า ปั้งเหยี่ยน(榜眼)และที่3 เรียกว่า ทั่นฮวา(探花) จากนั้นก็ไปสอบระดับจวี่เหรินอีกถึงสามครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน

เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ

เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ

เกร็ดควรรู้เกี่ยวกับตำรับยาจีนโบราณ (Traditional Chinese Medicine; TCM)

ตำรับยาจีนโบราณเป็นศิลปะ,วิทยาการในการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกาย, ป้องกัน, ลดอาการ, และ รักษาโรค โดยเน้นความสำคัญไปที่การรักษาสมดุลย์ภายในร่างกาย ในกรณีที่สมดุลย์ที่สำคัญเสียไปจะทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายตามด้วยการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และการใช้สมุนไพรหลายชนิดในการสร้างสมดุลย์ของร่างกายขึ้นใหม่ จะเป็นวิธีการรักษาโรคตามตำรับยาจีนโบราณ โดยความเป็นจริงแล้ว การรักษาตามตำรับยาจีนโบราณมีความได้เปรียบ ที่สามารถใช้รักษาโรคร้ายบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน